Nordiskt Jordemoderförbund

Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) samlas för möte i Köpenhamn den 21-22 april 2017. I Nordiskt Jordemoderförbund – The Nordic Federation of Midwives – ingår styrelseledamöter och representanter från barnmorskeorganisationerna i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Ordförande i NJF är Hildur Kristjánsdóttir från Island.

Från Svenska Barnmorskeförbundet deltar vice ordförande Eva Nordlund och förbundsordförande Mia Ahlberg på mötet i Köpenhamn.

Nordiskt Jordemoderförbund calls upon action! njfcongress2016

Nästa nordiska barnmorskekonferens är på Island 2019