Förbundsstämma 2015 – Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet – Förbundsstämman den 3 november 2015 i Stockholm. Val av nya styrelseledamöter och fastställande av kommande verksamhetsplan.

Motioner till förbundsstämman
Var med och påverka. Lämna förslag till kommande verksamhetsplan. Motioner från lokalföreningar (medlemmar) ska vara kansliet tillhanda 25 augusti 2015. Kontakta din lokalförening eller kansliet för mer information.

Kallelse till förbundsstämman
Kallelse och handlingar skickas till lokalföreningar(ordförande/ombud) via mejl 22 september. Två ombud med rösträtt per lokalförening. Meddela kansliet uppgifter om lokalföreningens styrelse och kontaktuppgifter samt valda ombud (2015).

Kontakta din lokalförening för att ta del av handlingarna
Vill du delta i diskussioner om kommande verksamhetsplan?
Medlemmar (utan rösträtt) har rätt att närvara på förbundsstämman – se information i Jordemodern nr 10 Okt 2015 – anmälan senast 15 oktober.

Ny förbundsstyrelse ska väljas på förbundsstämman 2015
På förbundsstämman väljs ordförande och nya styrelseledamöter, leg. barnmorskor som är medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet. (Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 maj 2015. ) För mer information – ta kontakt med valberedningen – se tidigare Jordemodern.

Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris 2015
Mottagaren av denna hedersutmärkelse ska vara barnmorska eller annan som inom vården eller i samhället i stort gjort framstående insatser för kvinnors och barns hälsa och åstadkommit bestående förändringar som gynnar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Medlemmar/lokalföreningar nominerar, pristagaren utses av förbundsstyrelsen.
Hederspriset 2015 utdelas i samband med förbundsstämman den 3 november.