Hederspristagare 2015

Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris 2015 tilldelas barnmorskan Gudrun Abascal och utrikesminister Margot Wallström. Pristagarna tilldelas denna utmärkelse för deras viktiga insatser för att främja kvinnor och barns hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

Svenska Barnmorskeförbundets motivering:

Gudrun Abascal har genom sitt dagliga arbete inom förlossningsvården, sitt entreprenörskap och sina böcker riktade till blivande föräldrar och personal inom hälso- och sjukvården bidragit till att förändra och förbättra vården för gravida och födande kvinnor i vårt land.

Margot Wallström har genom sina politiska insatser då det gäller kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter skapat ett globalt fokus på kampen för mänskliga rättigheter, jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter med särskilt fokus på kvinnors livsvillkor.

Svenska Barnmorskeförbundets hederspris delas ut vart annat år till personer som i sin gärning främjat kvinnors och barns hälsa nationellt och internationellt.

Hederspriset 2015 delas ut i samband med Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma på Hilton Hotell Slussen i Stockholm den 3 november 2015.

Lämna en kommentar