Kategori “Utbildning”

2015-02-12, Älvsborg, Nyheter, Utbildning

150109 – ett stort datum för 19 nyexaminerade Barnmorskor i Borås! Det firade vi från Barnmorskeföreningen i Älvsborg och Bohuslän med…

2015-02-03KonferensForskning, Konferens, Utbildning

Den 23 januari anordnade Barnmorskeförbundets Etiska råd en temadag om Nya vägar till föräldraskap – etiska, medicinska och vårdande aspekter…

2015-01-28, Forskning, Nyheter, Utbildning

Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla…

2015-01-14, Malmöhus, Föreningsmöte, Nyheter, Utbildning

Styrelsen i Malmöhusläns Barnmorskeföreningen vill önska alla sina medlemmar god fortsättning! Nytt år innebär nya projekt så klart! Redan nu…

2014-12-01, Jönköping, Föreningsmöte, Konferens, Utbildning

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg…