Handläggning av utdrivningsskedet vid normal förlossning. Ny undervisningsfilm från Sahlgrenska Akademin.

Sahlgrenska Akademin i Göteborg har gjort en undervisningsfilm om handläggning av utdrivningsskedet vid normal förlossning. Filmen är ett resultat av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.

En ny undervisningsfilm om handläggning av förlossningens utdrivningsskede vid normal förlossning har producerats vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Filmen är ett värdefullt verktyg i lärprocessen om att handlägga förlossning.

Filmen är ett resultat av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Projektet startade som en magisteruppsats inom barnmorskeprogrammet (studenter Annelie Westlund och Eva Rådström). Huvuddelen av filmen har spelats in på kliniskt träningscentrum vid Sahlgrenska akademin.

Undervisningsfilm om förlossning, Akademiliv, Göteborgs Universitet.
Producenter för filmen är Marie Berg, Helena Lindgren och Margareta Mollberg.
Medverkande barnmorskor i filmen är Malin Edqvist och Anna Wessberg, bägge doktorander vid institutionen. Filmen är inspelad av ROT OCH AB www.undervisningsfilm.se.

A new educational film about the management of second stage of labor in normal childbirth has been produced at the Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg. The film is the result of an educational development project.

Lämna en kommentar