Göteborg först i Sverige med Masterprogram för barnmorskor

Nytt Masterprogram för barnmorskor vid Göteborgs universitet!

Ett nytt Masterprogram i huvudområdet Reproduktiv och Perinatal Hälsa (RPH) är inrättat vid Göteborgs Universitet (GU). Därmed är GU första universitet i landet med att erbjuda en fullständig masterutbildning för blivande barnmorskor. Sahlgrenska akademin, och mer specifikt Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har sedan tidigare erbjudit flera fristående kurser på masternivå vilka tillsammans leder till full master. Nu samlas utbildningen till ett sammanhängande masterprogram om 120 hp från utbildningsstart till barnmorska.

Mer information: Marie Berg och Margareta Mollberg, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Läs mer GU först i Sverige med masterprogram för barnmorskor.

Läs mer om Barnmorskeutbildning i Sverige.

Lämna en kommentar