Välkomna till Reproduktiv Hälsa 2017

Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa arrangeras i år i samarbete med Jönköpings barnmorskesällskap. Temat är ”Var dags sex” och mer är 500 barnmorskor från hela landet samlas på Elmia konferenscenter i Jönköping den 2-3 maj.

Årets tema, Var dags sex, fördjupar kunskaper kring sexualitet och lust. Denna livgivande kraft som är navet i barnmorskans profession. Konferensen ger ny kunskap om sexuell hälsa och hur sexualiteten påverkas genom hela livet.

  • Lust och sexualitet
  • Religion och kultur
  • Den äldre kvinnans sexualitet
  • Lustproblematik
  • Cancer
  • Sexualitet vid autistspektrum och ADHD

På programmet finns också högaktuella och intressanta seminarier och föredrag om mödrahälsovårdvård, förlossningsvård och eftervård.

  • Vårdmodeller för förlossningsvård – för ökad kontinuitet och möjlighet att föda hemma.
  • Förlossningsskador – förebyggande och behandling.
  • Eftervård – kvinnornas behov. Brister i vården har lyfts i Socialstyrelsens kartläggning – här presenteras forskning som visar vad som behövs.
  • Regnbågsfamiljer.

Se hela programmet på sbfkonferens.se

Välkomna!

Kontakt: Erica Solheim 070 2491617,
Ordförande Jönköpings Barnmorskesällskap

Registrering Press: Reproduktiv Hälsa 2017

Plats: Elmia Kongress & Konserthus, Jönköping.

Reproduktiv hälsa 2-3 maj 2017 – Var dags sex sbfkonferens.se

Svenska Barnmorskeförbundet

Lämna en kommentar