Barnmorskeförbundets ordförande tar plats som expert inom Världsbanken

Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund har bland 150 nominerade utsetts till att ingå i en grupp bestående av 17 experter i “World Bank Group’s Civil Society Consultative Group for Health, Nutrition, and Population”.  Rollen som expert är ett treårigt ideellt uppdrag dit det civila samhällets alla organisationer kan nominera lämpliga kandidater.

World Bank Group
Civil Society Consultative Group for Health, Nutrition, and Population

Det övergripande målet för denna grupp är att på ett strukturerat och
transparent sätt företräda det civila samhällets organisationer när det gäller inflytande, kunskap samt ge råd om utveckling och belysa effekterna av Världsbankens planer och strategier när det gäller hälsa och nutrition för människor i låg- och medelinkomstländer, inom ramen för Världsbanksgruppens mål att bekämpa fattigdom, öka delat välstånd samt förebygga sjukdomar och dödsfall.

Förbundsordförande Ingela Wiklund säger själv att hon är mycket hedrad av att ha blivit utsedd till detta uppdrag vars arbete omfattar ett mycket större område än det hon vanligtvis arbetar med nämligen vård under graviditet och barnafödande, nationellt och globalt. Hon tror att hon kommer att ha stor nytta av det nätverk hon fått genom sitt arbete som expert i olika grupper på WHO och hennes internationella styrelseuppdrag i ICM (International Confederation of Midwives).

”Jag kommer bland annat behöva lära mig mer om nutrition, hälsoekonomi och allmän sjukförsäkring”, säger Ingela Wiklund. Ungdomar, preventivmedel och reproduktiv hälsa som också är ett område denna grupp arbetar med känner hon sig mer kunnig i.

2014 lanserade Världsbanken en ny strategi med mål att öka gemensamt välstånd och stoppa extrem fattigdom till år 2030. Världsbanken hjälper till med finansiering, teknisk expertis och kunskap till utvecklingsländer. Världsbankens globala omfattar förebyggande av dödsfall och handikapp med genomförande av allmän sjukförsäkring 2030. Ingen ska komma att hamna i eller hållas i fattigdom på grund av utgifter för hälso- och sjukvård. De fattigaste 40 % av befolkningen kommer att kunna få tillgång till grundläggande hälsovård.

Den grupp på Världsbanken där Ingela Wiklund är en av 17 experter ”HNP Global Practice” leds av Senior Director Tim Evans.

Health is a human right!

#midwives4all

Ingela Wiklund
President, The Swedish Association of Midwives
Expert at the World Bank’s Civil Society Consultative Group for Health, Nutrition, and Population

Lämna en kommentar