Motionera till förbundsstämman!

Vilka frågor är viktiga för barnmorskor och Barnmorskeförbundet?
Kontakta din lokalförening och lämna förslag till förbundsstämman.
Motioner ska vara kansliet och förbundsstyrelsen tillhanda den 25 augusti 2015.

Förbundsstämman äger rum den 3 november 2015 i Stockholm.
Kallelse och handlingar mejlas till lokalföreningarna.
Läs mer i Kalendarium.

Lämna en kommentar