Internationella Kvinnodagen

Internationella Kvinnodagen 8 mars 2017

Meddelande från Svenska Barnmorskeförbundet

Idag den 8 mars 2017 är det Internationella kvinnodagen. Globalt dör varje dag mer än 800 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Orsakerna är blödning, havandeskapsförgiftning, infektioner eller andra indirekta orsaker. De flesta dödsfall skulle gå att förhindra om dessa kvinnor hade tillgång till god vård utförd av en utbildad barnmorska. Merparten av dessa dödsfall sker i låginkomstländer. Det är 33 gånger högre risk för en kvinna att dö I samband med graviditet och förlossning om hon bor I ett låginkomst land jämfört med exempelvis Sverige. Det är inte bara kvinnorna som dör utan även ett stort antal spädbarn dör, 2,7 miljoner spädbarn dör inom de 28 första dagarna och många av dessa dör just för att deras mamma dog under förlossningen.

Internationella kvinnodagen handlar inte bara om kvinnors rättigheter i samband med graviditet och barnafödande utan även flickors och kvinnors rätt att gå i skolan, rätt att rösta, rätt till lika lön och rätten till den egna kroppen och sexualiteten. Helt enkelt rätt att leva och göra exakt samma sak som män har rätt till.

Kvinnors situation i världen blir bättre men det går alldeles för långsamt.

Idag är en dag som manar till eftertanke. Vad kan jag göra för att stärka kvinnors röster och rättigheter? Hur tänker jag kring dessa frågor och i vilka sammanhang kan jag göra skillnad? Alla ansträngningar som bidrar till ett jämställt och rättvist samhälle mellan könen är av vikt!

Svenska Barnmorskeförbundet vill idag uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att belysa några av Sveriges utmaningar gällande kvinnors rättigheter till god och jämlik vård.

Alla kvinnor har rätt till en trygg, säker och jämlik vård.

 • Alla kvinnor i alla delar av landet – under hela året, på jourtid såväl som dagtid – ska ha tillgång till vårdplats, rätt kompetens och personella resurser för att kunna erbjudas en trygg, evidensbaserad och säker förlossningsvård.
 • Alla kvinnor i aktiv fas av förlossningen ska ha en barnmorska i sin närhet som stöd.
 • Alla kvinnor ska erbjudas kontakt med barnmorska under tiden närmast förlossningen.
 • Alla kvinnor med förlossningsrädsla ska erbjudas stödsamtal och individuell planering inför barnafödande. Detta stöd ska också erbjudas utlandsfödda kvinnor och vid behov genomföras med tolk.
 • Alla kvinnor ska ha samma tillgång till specialistteam vad det gäller diagnostik, behandling och uppföljning vid en bäckenbottenskada i samband med förlossning.
 • Alla kvinnor ska ha samma tillgång till framfallsoperation och operation mot inkontinens.
 • Alla kvinnor med amningsproblem ska få stöd av specialistkunniga barnmorskor.
 • Alla med fertilitetsproblem ska erbjudas samma vård då det gäller assisterad befruktning.
 • Alla kvinnor under 26 år ska erbjudas subventionerade preventivmedel.
 • Alla kvinnor har rätt till specialistvård utan dröjsmål för behandling av endometrios.
 • Alla kvinnor har rätt till en steriliseringsoperation till samma kostnad oavsett var operationen genomförs.
 • Alla kvinnor i åldern 23–64 år ska erbjudas screening för livmoderhalscancer utan kostnader för kvinnan.
 • Alla kvinnor skall ha samma valfrihet när det gäller abortmetod.
 • Alla kvinnor ska ha tillgång till tidig inducerad abort med farmakologisk metod utan fördröjning.

Svenska Barnmorskeförbundet, styrelsen, den 8 mars 2017.

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi
10 punkter för jämlik kvinnovård

Svenska Barnmorskeförbundets
10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande.

Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter.

Lämna en kommentar