Kategori “Föreningsmöte”

Föreningsmöte

Webbinarium i mindre grupper. Mer information: vice ordförande Erica Solheim. Grupp 2 klockan 15-17…

Föreningsmöte

Webbinarium i mindre grupper. Mer information: vice ordförande Erica Solheim. Gupp 3 klockan 10-12. Grupp 1 klockan 15-17…

Föreningsmöte

Webbinarium tema arbetsmiljö klockan 15.00-17.00. Mer information: vice ordförande Erica Solheim…

Föreningsmöte

Webbinarium tema lön klockan 15.00-17.00. Mer information: vice ordförande Erica Solheim.  …

Föreningsmöte, Svenska Barnmorskeförbundet

Extra förbundsstämma 2021. Fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Kallelse skickad till lokalföreningens ordförande. Handlingar skickas via mejl till lokalföreningens ordförande. Se information…

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundets Ordförandekonferens.   Den 10 november 2020 klockan 14.00–17.30. Ordförandekonferensen kommer att ske digitalt via Zoom länk som skickas…