Webbinarie organisationsutveckling

Välkomna till det första vårmötet för fackligt förtroendevalda, skyddsombud och styrelsemedlemmar i lokalföreningar Svenska Barnmorskeförbundet- en del av SRAT.

Se separat inbjudan
Tema: Vårdmodeller
Gäster: Min Barnmorska, M Ahlberg och M Ekborn.
2022-02-21 klockan 15.00-17.00.
Mer information: vice ordförande Erica Solheim.

Se även Policydokument Vårdformer.