Webbinarium för barnmorskestudenter

Svenska Barnmorskeförbundet studentsektion hälsa dig välkommen till vårt nästkommande webbinarium den 30 maj klockan 15:30.

På vårt senaste möte med Studentsektionens kontaktpersoner framkom önskemål om att få ta del av något av de mentorsprogram som pågår i Sverige.

Studentsektionen här därför bjudit in representanter från Region Halland för att berätta om deras introduktionsprogram. Jenny Ryttergard, barnmorska och ordförande i Hallands lokalförening kommer att presentera Trygg start slutenvård och likvärdig introduktion i öppenvård. Med sig har hon Annie Winneby Jönsson, ny leg. barnmorska som nu går detta introduktionsprogram i öppenvården.

Studentsektionens webbinarirum 30 maj klockan 15:30
Länken skickas ut till dig med studentmedlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT. Länken finner du även i Studentsektionens Slutna Facebook grupp .

Studentsektionens möten är för dig som är medlem. Länk till medlemsansökan Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Mer information
Erica Solheim, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Amanda Backlund, studenthandläggare SRAT

Mer om Studentsektionen

Mer info Barnmorskestudent