Ordförandekonferens

Den 10-11 oktober 2022. Svenska Barnmorskeförbundets Ordförandekonferens med förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas ordförande.

Mejl med information om tid, plats och anmälan är skickat (2022-08-18) till alla ordförande i lokalföreningar.