Årsmöte 2023

Värmlands barnmorskeförening bjuder in till årsmöte 24/5 kl 19-21.

Vid årsmötet bjuder vi på fika och efter mötet kommer barnmorska Maj Hellberg och berättar om sin avhandling: ”Barnmorskans tjänande för liv och hälsa – en idéhistorisk belysning under två epoker”. Följt av dialog.

Anmäl ditt deltagande via mail till

Hjärtligt Välkomna