Rapport från Årsmötet

Årsmötet hölls i Nyköping  11/5 2023 kl 18

Vår ordförande Eva Nordlund var där och informerade om vilka frågor Barnmorskeförbundet arbetar med just nu, samt uppdaterade oss om SRAT.