Föreläsning – Sexuell riskutsatthet och sexuellt våld

Göteborgs Barnmorskesällskap bjuder in alla barnmorskor och barnmorskestudenter till en  föreläsning om vård i samband med sexuell riskutsatthet och sexuellt våld. 

Kvällens föreläsare: Charlotta von Mentzer, barnmorska och traumaterapeut vid  Sexualmedicinskt centrum/SMC-Pilen; en specialiserad enhet för sexuellt riskutsatta  personer från 13 år. Charlotta är även doktorand vid Göteborgs Universitet samt  projektledare för ett innovationsprojekt finansierat av VGR. 

Kvällens gäst: Förbundsordförande Eva Nordlund! 

Därefter informerar Ulla-Carin Fredriksson från Gedeon Richter om det nya p-pillret  Drovelis. 

Tid: måndag den 13 november klockan 18:00-20.00 

Plats: Plint, Östra Larmgatan 16 

Pris: Gratis för medlemmar och studenter, övriga barnmorskor 50 kr. 

Förtäring: AW på Klang Market, Bastionplatsen 2 (samma kvarter) där mat och  ett glas vin eller öl eller alkoholfritt alternativ bekostas av Gedeon Richter 

Föranmälan: senast söndag 5 november till

Varmt välkomna önskar styrelsen för Göteborgs Barnmorskesällskap!