Årsmöte och oxytocin!

Välkommen på årets träff med Svenska Barnmorskeförbundet, Göteborgs Barnmorskesällskap!

Vi vet att barnmorskor i Göteborg törstar efter gemenskap och här har vi plattformen. Möts för en kväll med gott att dricka och äta samt quiz, babbel, årsmöte och som vanligt – massvis med oxytocin som det ju blir när barnmorskor samlas!

Att få verka som barnmorska kan upplevas som något av det mest meningsfulla man kan göra och i mötet med de som uppsöker oss i vår profession kan vi göra skillnad. Det finns mycket att göra för att fortsätta att utveckla vår profession och stärka varandra.

När: Torsdag 23 februari kl 18.00

Var: Kvinnofolkhögskolan vid Masthuggstorget. Skolans huvudentré ligger på Kryssdäcket, med ingång från Masthuggstorget.

Vad: kl 18 Årsmöte

Därefter: Fika, quiz och lotteri.

kl 21 senast avslutas mötet.

Anmälan: till senast 20 februari för fikaplanering men glömmer du anmäla dig är du som medlem förstås alltid välkommen ändå på ett årsmöte

Våra stadgar: https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2019/12/Normalstadga-for-lokalforening_barnmorskeforening_barnmorskesallskap.pdf

Dagordning:

 1. Prövning att mötet kallats i behörig ordning
 2. Val av presidium vid årsmötet
 3. Val av en person att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
 4. Val av rösträknare
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Styrelse- och revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag
 9. Motioner
 10. Fastställande av budget för kommande årsmötesperiod
 11. Fastställande av stadgar
 12. Val av lokalföreningens ordförande
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av ett ombud till förbundsstämman att delta jämte ordförande
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val
 17. Delegation till styrelsen att fatta beslut i olika frågor
 18. Övrigt

 

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen!