Reproduktiv Hälsa 2017 i Jönköping

Var Dags Sex – konferens Reproduktiv Hälsa den 2-3 maj 2017 på Elmia i Jönköping. Välkomna!

Här hittar du mer information om programmet.

Konferens Reproduktiv hälsa 2017

Den 2-3 maj, när våren är som vackrast, önskar vi Dig välkommen till Jönköping och konferensen Reproduktiv hälsa.

Vi kommer ägna dessa dagar åt att botanisera i sexualiteten och lusten. Denna livgivande kraft som är navet i barnmorskans profession.

Vi vill fördjupa kunskaperna kring sexualitet inom barnmorskans olika arbetsområden. Detta innefattar hur sexualiteten påverkas genom hela kvinnolivet. Vi kallar därför konferensen Var Dags Sex.

Sexualiteten formar oss och ger oss näring genom hela livet. Den påverkar vår identitet, vår självbild och vår kroppsbild.

I sexualiteten finns styrka, men också sårbarhet. Sexuell hälsa måste därför ständigt aktualiseras. Konferens kommer att erbjuda föreläsningar kring sexuell hälsa utifrån lust, religion, äldre, cancer, förlossning, vikten av att förebygga förlossningsskador, eftervård, föräldraskap, regnbågsfamiljer och mycket, mycket mer.

Vi ses på dessa två oförglömliga och lustfyllda dagar i staden vid Vätterns södra spets.

Välkomna!
Jönköpings Barnmorskesällskap

Läs mer om Konferens Reproduktiv Hälsa 2017 i Jönköping