Förbundsstämman 2023

Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma med val av förbundsstyrelsen och beslut om kommande verksamhetsplan.

Information från valberedningen, publicerades i Jordemodern (2022).
Information om att skriva motioner till förbundsstämman skickades via nyhetsmejl till alla medlemmar i februari samt annonserades i Jordemodern (nr 1 2023).

Kallelse till förbundsstämman för anmälan av ombud skickad via mejl (20230324) till alla lokalföreningar, påminnelse (20230411). Handlingar till förbundsstämman skickade via mejl (20230428) till lokalföreningarnas ordföranden.

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 23 maj 2023 i Stockholm klockan 10.00-17.00. Samling och registrering av ombud från klockan 09.00, förmöte med valberedningen 09:30.

Vill du som medlem veta mer om vad som ska diskuteras och beslutas av förbundsstämman? Ta kontakt med din lokalförening.

Mer och praktisk information om förbundsstämman:
ordförande Eva Nordlund och vice ordförande Erica Solheim.

Se Svenska Barnmorskeförbundet stadgar.