Valberedningen informerar: Nominera till förbundsstyrelsen

Lokalföreningar och enskilda medlemmar kan nominera legitimerad barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – SRAT som ledamot till förbundsstyrelsen.
Nominerad barnmorska ska vara tillfrågad.

Valberedningen söker dig legitimerad barnmorska som har lust att driva utvecklingen framåt! Du har ett intresse för profession, organisation och kvinnovårdens utveckling.

Nominering ska vara valberedningen tillhanda senast 31 december 2022.
Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman 2023.

Mer information om Svenska Barnmorskeförbundet – se Stadgar 

Välkommen att kontakta valberedningen för mer information eller frågor inför nominering.

Valberedningen Svenska Barnmorskeförbundet
sammankallande Maria Renström, Dalarna