Extra förbundsstämma 2021 Svenska Barnmorskeförbundet

Extra förbundsstämma 2021. Fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Kallelse skickad till lokalföreningens ordförande.
Handlingar skickas via mejl till lokalföreningens ordförande.

Se information från valberedningen.

Svenska Barnmorskeförbundet konstituerande styrelsemöte efter förbundsstämman.