Valberedningen informerar: Fyllnadsval till förbundsstyrelsen 2021

Extra förbundsstämma och fyllnadsval till förbundsstyrelsen 2021

Valberedningen informerar:
Vi söker dig som har lust att driva utvecklingen framåt, intresse för organisation och kvinnovårdens utveckling med särskild kunskap om primärvården/barnmorskemottagningarnas arbete.

Nomineringar till valberedningen senast 31 december 2020.
Mer information lämnas av Maria Renström, sammankallande för valberedningen

Svenska Barnmorskeförbundets stadgar.

Fyllnadsval till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse kommer att göras vid extra förbundsstämma 2021. Kallelse och handlingar skickas till lokalföreningens ordförande via mejl. Mer information och datum publiceras i Kalendarium på barnmorskeforbundet.se