Fullsatt! Chefskonferens 2023 Hotel J i Nacka, Stockholm

 


Välkomna till Chefskonferens den 19–20 april 2023 · Fullsatt! Anmälan är stängd

Vi ser fram emot två inspirerande dagar med nätverkande och diskussioner. Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens syftar till att lyfta professionella frågor av betydelse för dig i chefsposition. Som ledare för barnmorskeprofessionen möter du många barnmorskor med driv och lust att utvecklas. Den här konferensen är till för dig som chef som också kan behöva möjligheten att få ta del av intressanta professionella presentationer och samtal i gemenskap med andra chefer och ledare.

Vi syns!

Hälsningar Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Program med reservation för ändringar
Chefskonferens 2023 19–20 april · Hotel J Nacka

| Dag 1 | Onsdag 19 april

09.00–10.00 Registrering Kaffe/te med smörgås

Inledning
På gång i förbundet och presentation av Chefsrådet.
Eva Nordlund · Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

När vi talar om etisk stress, vad är det då vi talar om?
Vad kan en göra som chef/ledare?
Cecilia Lundmark · Leg sjuksköterska, Master of Science/Etisk vägledare
Etiskt Forum, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12.15–13.30  Lunch

Medikalisering av graviditet och förlossning, hur påverkar det våra verksamheter?Gruppdiskussioner
Eva Rydahl · Ass Prof, PhD University College Copenhagen

Kaffe/te med dopp under eftermiddagen

Hur kan vi som chefer och ledare förbättra våra verksamheter på kort och lång sikt?Verktyg för kvalitetsutveckling och implementering av nya arbetssätt.
Charlotte Elvander · Leg barnmorska, ordförande Vetenskapliga rådet,
Svenska Barnmorskeförbundet

18.00 Gemensam middag

| Dag 2 | Torsdag 20 april

Utcheckning

Frukost för övernattande

08.30 Kvinnors hälsa samt förlossningsvård, Socialstyrelsens arbete.
Många utredningar kring kvinnors hälsa har pågått under en längre tid.
Susanne Åhlund · utredare och leg barnmorska på Socialstyrelsen
summerar, berättar och öppnar upp för diskussion.

Kaffe/te med dopp

Hur kan vi på olika sätt säkerställa kompetensförsörjning
på barnmorskemottagning inför framtiden?
Representanter från det nationella nätverket för samordningsbarnmorskor kommer
och berättar om arbetet med att ta fram en nationell introduktionsutbildning inom området för mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa.
Vad är grundkunskaperna för att arbeta på barnmorskemottagning idag och i framtiden?Hur säkerställer vi kompetensen när nya arbetssätt och vårdmodeller utvecklas?Samordningsbarnmorskorna kommer även delge information om den nytillkomna nationella arbetsgruppen för mödrahälsovård inom NPO Kvinnosjukdomar och förlossning.
Ylva-Li Lindahl, Emma Lilliehöök och Anna Akselsson

12.00–13.00 Lunch

SBU:s rapporter inom kvinnohälsa
Helena Domeij · projektledare, med dr presenterar hur SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kartlägger och arbetar med fokus på kvinnohälsa och vad som är aktuellt i nuläget.

Kaffe/te med dopp

Förskrivningsrätt för barnmorskor
Bakgrund-nuläge-framtid
Therese Lindberg · styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet med flera

15.00 Avslutande ord och hur går vi vidare?
Eva Nordlund · Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet