Ordförandekonferens Barnmorskeförbundets lokalföreningar

Den 9-10 november 2016 samlas landets lokalföreningsordföranden för Svenska Barnmorskeförbundets ordförandekonferens i Stockholm.

Kallelse till
Ordförandekonferens 9-10 november 2016
Stallmästargården, Stockholm
Ordförande konferensen börjar onsdag 9 november klockan 13.00 och avslutas med gemensam lunch torsdag 10 november. I ordförandekonferensen ingår gemensam kvällsaktivitet och middag.

Kallelsen har skickats via mejl till alla lokalföreningar.
Verksamhetsplan 2016-2017
Förbundsstämmoprotokoll 2015
Program Ordförandekonferens 2016

För mer information och frågor – ta kontakt med Kajsa Westlund på kansliet.