Bäckenbottennätverket

Möte den 4 september klockan 13.00-17.00 på Danderyds sjukhus i Stockholm. Möjlighet att delta via länk. För mer information och anmälan, kontakta Ann Olsson.

Nätverk Bäckenbottenskador – vård, omhändertagande och uppföljning. Kontaktperson är barnmorskan, kvalitetsutvecklare, Med dr, Kvinnokliniken Danderyds sjukhus AB. Se även information i Jordemodern nr 7-8 juli 2017.