Förbundsstämma 16 november 2021

Svenska Barnmorskeförbundets ordinarie förbundsstämma den 16 november 2021. Uppdatering och mer information kommer.

Motioner till förbundsstämman 2021

Dags att motionera till förbundsstämman 16 november 2021
Nu kan du som medlem komma med förslag och påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan.

Motioner ska vara Svenska Barnmorskeförbundet tillhanda senast 23 augusti 2021.
Förbundsstämman behandlar skriftliga motioner som har kommit till styrelsen senast tio veckor före förbundsstämman. Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med sitt yttrande vidarebefordrar den till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.

Lokalföreningar mejlar motioner till Svenska Barnmorskeförbundet:

eller skickar med post till:
Svenska Barnmorskeförbundet Baldersgatan 1 117 27 Stockholm

__________________________________________________________________________

§ 6 Förbundsstämma Motioner
Stadgar Svenska Barnmorskeförbundet

Stadgar lokalförening Svenska Barnmorskeförbundet