Det behövs utveckling & mångfald i förlossningsvården!

En ny förlossningsklinik, BB Sophia, öppnade i Stockholm i början av mars. En efterlängtad klinik men extremt omdebatterad och synad i sömmarna. Oavsett alla diskussioner om huruvida BB Sophia kan vara beläget på ett icke akutsjukhus eller inte, så gick det till slut fullkomligt överstyr i media.

I en artikel i Svenska Dagbladet fick en anestesiolog uttala sig och använde ord som ”medicinskt riskfyllt”; att ”man kan bländas av alla nya intensivvårdsapparater, men det är ändå personalens kompetens som är viktigast”. Vad menar anestesiläkaren? BB Sophia som har fyllt upp sin verksamhet med ett tjusigt urval av Stockholms kompetenta barnmorskor. Vilket hån!

Riktigt allvarligt är den extrema förskjutning i tanken, som innebär att det plötsligt blivit risk för att patienter kan komma att dö om de föder barn på BB Sophia. I många delar av landet har födande kvinnor långt till närmaste förlossningsklinik. Varför är inte det farligt? Är det skillnad på att bo i Dalarna eller som en barnmorska i facebookgruppen Nu är det nog skrev: ” Norge har fått lite mer att göra då de som bor i norra delarna åker till Trysil. Testa att skicka ett bastest från vägrenen i Malungsfors”. I Hälsingland beskriver en barnmorska att man har många ofrivilliga bil- och hemförlossningar som följd av att det är långt att åka. I norra Norrland ska vi inte tala om hur tålig en barnaföderska behöver vara då det kan vara många mil att resa.

Hur kan det komma sig att det är så farligt att ha tio minuter ambulansfärd till närmaste universitetssjukhus? Svaret är makt och en fullkomlig ovilja från de som inte har förmåga att vidga sin syn på barnafödande.

Vi har ett problem i barnmorskekåren. Det är dags att ta kommandet över den normala förlossningen och kämpa för att ta oss in i de organ där beslut fattas. Varför ignorerar man god forskning som visar på att det är säkert att föda på andra ställen än på en högspecialiserad förlossningsklinik?

The Birth Place in Englands stora kohortstudie (2011) visar att kvinnor som födde barn planerat på en barnmorskeledd fristående eller sjukhusnära enhet hade signifikant lägre interventioner och därmed större antal normala vaginala förlossningar. Det fanns heller ingen skillnad i perinatalt utfall. Hatem, M. et al. visade i sin Cochranestudie (2009) “Midwife-led versus other models of care for childbearing women “ att kvinnor med lågriskgraviditet bör erbjudas möjligheten att välja en barnmorskeledd enhet, då det visat sig innebära många fördelar som till exempel färre instrumentella förlossningar och en ökad känsla av kontroll över födandet. Minskat behov av medicinsk smärtlindring och även kortare vårdtid för barnen. Med mera.

I Norge och Danmark finns alternativa möjligheter att föda barn. Man föder i vatten, hemma, på födestuer – men inte i Sverige trots riklig evidens för att det inte behöver innebära risker för mor och barn. Vår hälso- och sjukvårdslag är tydlig med att vi ska informera och ge våra patienter en möjlighet att göra ett informerat val.

Arbetar vi så? Nej!

Istället skräms kvinnorna av media och andra yrkeskategorier som hävdar att det innebär dödsfara om man har ”otur” att föda på ett fristående förlossningssjukhus, BB Sophia. Trots att oändligt många födande kvinnor hålls hemma på grund av brist på förlossningsplatser i storstäderna och därmed kan hamna i en faktisk risk för att barnet eller kvinnan inte mår bra. När barnmorskor har svårt att fullt ut bedriva patientsäker vård, då det är omöjligt att ha riktigt bra koll på flera födande i aktiv förlossning. Är det en individualiserad vård på kvinnans villkor där vi barnmorskor har lyssnat in hennes behov? Nej!

Var är alla dessa härförare och proffstyckare när vi barnmorskor har påtalat att vi har svårt att driva patientsäker vård och att det är ovärdigt att kvinnor skickas runt mellan förlossningsklinikerna?

Det är sorgligt att det bedrivs osaklig hetsjakt när det behövs utveckling och mångfald i vården. Det är också sorgligt att vår kårs kompetens förtalas. Det är dags att stå upp nu för all vår kunskap och ta oss plats och makt.

Eva Nordlund, vice ordförande

Lästips:

Brocklehurst, P., et al., Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ, 2011. 343: p. d7400.

Hatem, M., et al., Midwife-led versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev, 2008(4): p. CD004667.

 

 

Lämna en kommentar