Upp till kamp för subventionering av fler preventivmedel för unga!

I juni 2013 föreslog Sveriges kommuner och landsting (SKL) en enhetlig subventionering för preventivmedel till unga. SKL:s förslag innebär att subventionen ska gälla för kvinnor upp till och med 25 års ålder, årskostnaden som mest ska vara 100 kronor, preventivmedlet omfattas av läkemedelsförmånssystemet. Det innebär att en mängd preparat inte kommer att ingå i ungdomssubventionen. Det är upp till varje landsting att fatta beslut. Hur ser det ut i ditt landsting?

Preparat som inte kommer att ingå i ungdomssubventionen är bland annat samtliga perorala gestagener, drospirenonpreparat, estradiolpreparat och även kombinerade hormonella metoder med annan administrationsform såsom vaginalring och depotplåster. Förmånssystemet omfattar inte heller den nya lilla hormonspiralen som lanseras i januari 2014.

SKL har lagt fram sitt förslag men det är upp till varje landsting att bestämma hur de ska göra. En del kommer att följa SKL :s förslag medan andra gör egna versioner. Många landsting har redan fattat beslut, men inte alla. Hur ser det ut i ditt landsting?

Ungdomssubventionen minskar antalet oönskade graviditeter. Vi vet att long acting reversible contraceptives (LARC ), det vill säga p-stav och spiral, förebygger oönskade graviditeter bättre än peroral hormonell antikonception.

Du som arbetar med preventivmedelsförskrivning – om du inte är nöjd med ditt landstings beslut eller om beslutet inte är taget – agera mot lokala landstingspolitiker! Ta din lokalförening till hjälp! Upp till kamp – alla engagerade barnmorskor och gynekologer – för subventionerade preventivmedel.

Catharina Zätterström
Styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet,
samordningsbarnmorska i sydvästra Stockholm.

Här kan du läsa hela artikeln, Jordemodern Nr 1-2 Jan-Feb 2014.
(Läs också om studien ”Children of the pill” och Andreas Madestams artikel i Jordemodern Nr 12 från december 2013.)

 

Lämna en kommentar