Ungdomar och sexualitet 2014/2015

Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat rapporten ”Ungdomar och sexualitet 2014/2015” från Ungdomsbarometern. Undersökningen är en internetbaserad enkätundersökning som genomfördes under hösten 2014 och frågorna om sexualitet besvarades av 3165 personer i åldrarna 15–24 år som uppgivit att de haft samlag.

Läs mer om Ungdomsbarometern och rapporten Ungdomar och sexualitet 2014/2015 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lämna en kommentar