Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten föreslår att en nationell strategi för området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-strategi) utgår från visionen: Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Rapporten innehåller ett underlag till regeringen för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige.

Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Underlaget har utarbetats med utgångspunkt från de nationella och internationella mål och visioner som finns inom SRHR-området. Det tar fasta på sambandet mellan sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Förslaget förenar befolkningsperspektivet (bästa möjliga hälsa för hela befolkningen) med individperspektivet (tillgodosedda rättigheter) samtidigt som det förutsätter att alla relevanta skillnader på gruppnivå uppmärksammas (lika villkor).

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sverige har valt att använda begreppen ”sexuell” och ”reproduktiv” separerade för att tydliggöra att sexualitet inte enbart syftar till att föda barn. Sexuell och reproduktiv hälsa påverkar varje människas personliga relationer och sexuella aktiviteter under hela livet. Området omfattar därför inte enbart den fertila åldern eller familjeplanering.

Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

Ta del av rapporten
Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten
Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-26
ISBN: 978-91-7555-219-4

 

Lämna en kommentar