Tillsammans i framtid & förändring

Det var årets tema på ungdomsmottagningskonferens. Årets konferensen hölls på Stockholm Waterfront den 2-4 april 2014 och projekt Goda levnadsvanor deltog som utställare och i programmet. Ungdomsmottagningskonferensen arrangerades av Stockholms skolors ungdomsmottagning (SKUM) och samlade 700 deltagare.

Konferensen bjöd på tre mycket välarrangerade dagar som innehöll flera intressanta föreläsningar med olika teman varje dag. Gemensamt var att de handlade om våra ungdomar, deras behov och hur vi kan arbeta för deras bästa. Föreläsningarna rörde ungdomars hälsa, aktuell forskning och de insatser/projekt som genomförs runtom i landet för ungdomars hälsa. Att utveckla samverkan och samarbete mellan olika verksamheter gällande hälsofrämjande arbete är viktigt för att påverka ungas hälsa och livsvillkor effektivt, både lokalt och nationellt, var en av slutsatserna på konferensen.

Ungdomsmottagningarna har funnits i Sverige i över 40 år och är i dag etablerade och självklara för kommuner, landsting och landets invånare. Mycket av arbetet sker i projektform med syfte att pröva nya metoder för att bättre tillgodose unga och samhällets behov av att främja hälsa. Det finns ett stort behov av forskning och utvecklingsprojekt inom ungdomsmottagningarna. Genom att redovisa arbetet som sker kommer kunskapen om ungdomsmottagningarnas viktiga insatser att fortsatt skapa möjligheter i framtiden.

Ungdomsmottagningskonferensen bidrog med detta, mycket tack vare ett väl genomfört program. Läs mer om Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM).

Susanne Åhlund, barnmorska, projekt Goda Levnadsvanor, Svenska Barnmorskeförbundet.

 

Lämna en kommentar