Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG kritiska till Smer rapport: Livstecken efter sen abort

Uttalande från Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi gällande Statens Medicinsketiska Råd (Smer) rapport 2019: 1 Livstecken efter sen abort.

Professionsorganisationerna Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet ställer sig kritiska till ett flertal förslag i Smer:s rapport Livstecken efter sen abort (2019:1).

Kritiken från våra bägge professioner gäller det som rör vård och behandling i samband med abort i andra trimestern; medicinsk handläggning av abort efter vecka 18+0 och specifika omvårdnadsåtgärder. De förslag som presenteras av SMER kommer att innebära ett sämre omhändertagande och lägre patiensäkerhet för kvinnor som genomgår en abort i andra trimestern.

Professionsorganisationerna har tillsammans med Svenska Neonatalföreningen enats i ett konsensusdokument (2018-05-29) om handläggning vid abort efter vecka 18+0. Detta konsensusdokument baseras på den svenska abortlagen och god och säker vård.

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi anser att det är detta gemensamma konsensusdokument, framtaget efter önskemål från Socialstyrelsen, som ska vara rådande för den medicinska handläggningen och vården av kvinnor som genomgår abort efter vecka 18+0.

För Svenska Barnmorskeförbundet, ordförande Mia Ahlberg

För Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi, ordförande Eva Uustal

__________________________________________________________________________

Läs mer på DN Debatt 20190228

”Vi barnmorskor och gynekologer är kritiska till Smers förslag.”

__________________________________________________________________________