Svenska Barnmorskeförbundet fördömer attentat mot aborträtten

Den 7 december 2014 anordnade RFSU och tidskriften Ottar en abortfilmsfestival på konstnärskollektivet Pannrummet i Stockholm för att uppmärksamma att det är 40 år sedan Sveriges lagstiftning om fri abort antogs.

Klockan 16.15 och i slutscenerna av filmen “Vessel”, rycktes dörren plötsligt upp och lokalen attackerades av tre maskerade personer som slängde in en rökbomb. I lokalen fanns ett trettiotal personer, både vuxna och barn. Som tur var skadades ingen allvarligt.

Barnmorskeförbundet ser allvarligt på det som inträffat och anser detta vara en direkt attack mot demokratin, yttrandefriheten och mot aborträtten.

Syftet med helgens filmfestival var att uppmärksamma varför lagstadgad rätt till abort är viktigt, nationellt och internationellt, och att belysa vikten av den svenska rättighetsbaserade abortlagstiftningen.

Inskränkningar i aborträtten leder inte till färre aborter, det leder till illegala, osäkra och i vissa fall livshotande behandlingar för att avsluta en oönskad graviditet.

Barnmorskeförbundet betraktar helgens attentat som en handling vars syfte är att skrämma de som arbetar för rätten till abort och kvinnors rätt att själva få bestämma över sin reproduktion men konsekvenserna blir istället att vi inser hur viktigt vårt arbete är.

Svenska Barnmorskeförbundet fördömer helgens attentat och fortsätter att värna om och arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – där ingår rätten till fri abort.

Den 1 januari 1975 började lagen om fri abort att gälla i Sverige.
Abortlagen ger kvinnan rätt till fri abort till vecka 18.

Filmen ”Vessel” handlar om organisationen Women on Waves och dess grundare Dr Gomperts. Women on Waves har en båt som är en abortklinik. Den seglar till länder där abort är förbjudet och erbjuder medicinsk abort på internationellt vatten.
www.womenonwaves.org

Om ABORT – glöm inte vår historia! #abort40
I RFSU:s kortfilm ”JAG FICK RESA” berättas verkliga historier om vad som händer när abort inte är lagligt.
www.rfsu.se

För mer information: Roxana Aguilar & Catharina Zätterström.

Lämna en kommentar