Studerandemedlem = Barnmorskeexamen = Leg Barnmorska

Nu övergår du till att bli yrkesverksam medlem i Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT. Mer information skickas via mejl till dig som varit studerandemedlem i Svenska Barnmorskeförbundet under din barnmorskeutbildning.

Du loggar själv in på Min sida med Bank-ID och uppdaterar dina uppgifter till yrkesverksam genom att lägga till ny anställning. Har du frågor eller behöver hjälp kontaktar du vår medlemsservice på

Som legitimerad barnmorska är du medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT som är ett fackförbund inom Saco. Som yrkesverksam barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT har du fackligt stöd och hjälp och medlemsförmåner – läs mer på hemsidan. Om du under studietiden varit medlem i ett annat fackförbund behöver du söka utträde därifrån nu. Kontakta ditt tidigare förbund för att göra det.

Dina uppgifter i medlemsregistret
Logga in med Bank Id på Min sida.
Du kan själv uppdatera dina uppgifter eller meddela ändrade uppgifter direkt via mejl till vår medlemsservice på SRAT .

Kom ihåg att uppdatera eller meddela om du har en ny e-post, nytt arbete, fortsatta studier eller är föräldraledig. När du loggar in på Min sida hittar du också sammanställd lönestatistik.

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT
Här hittar du vanliga frågor och svar om medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT och information om medlemsavgift.