Stora regionala skillnader i andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar

 

Allvarliga bristningar vid förlossning har minskat något i landet, men det fortsätter att vara stora skillnader mellan landstingen. Regionala skillnader syns även när det gäller andelen kejsarsnitt, visar ny statistik från Socialstyrelsen. De nya siffrorna visar även att övervikt och fetma ökar bland gravida kvinnor.

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen fick 5,1 procent av förstföderskorna 2016 bristningar i bäckenbotten som drabbar ändtarmsmuskulaturen. Det kan jämföras med 5,4 procent år 2015. För omföderskor låg siffran på 1,3 procent, samma som året före.

– Fram till mitten av 2000-talet ökade de allvarliga bristningarna vid vaginal förlossning, med en topp runt 2004. Men de senaste åren har vi kunnat notera en viss nedåtgående trend, säger Daniel Sandström, statistiker vid Socialstyrelsen.

Det finns dock skillnader beroende på var man bor i landet. I Region Jämtland Härjedalen drabbades 6,7 procent av förstföderskorna av allvarliga bristningar, och i Stockholms läns landsting 6,5 procent, vilket kan jämföras med 2,3 procent i Halland.

– Det är bekymmersamt att skillnaderna mellan landstingen fortsätter att vara stora. Det kan bland annat bero på att man är bättre på att upptäcka skador i vissa landsting, men också på arbetssätt och hur pressat läge det är på förlossningsklinikerna. Det är viktigt att landstingen analyserar sina siffror och fortsätter jobba med området, säger Olof Stephansson, sakkunnig vid Socialstyrelsen och förlossningsöverläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Flest kejsarsnitt i Stockholms läns landsting
Andelen kejsarsnitt har de senaste tio åren legat runt 17 procent eller strax däröver. 2016 låg andelen på 17,6 procent. Även här syns skillnader mellan landsting och mellan sjukhus. Flest kejsarsnitt, både akuta och planerade, skedde 2016 i Stockholms län, 21,5 procent. Lägst andel hade Östergötland, 12,3 procent.

– Andelen kejsarsnitt kan bero på flera faktorer som att kvinnor som föder barn är äldre och har högre BMI men också på sjukhusens rutiner och upptagningsområden. Vissa landsting, däribland Östergötland, har arbetat med att minska de kejsarsnitt som går att undvika, säger Olof Stephansson.

Övervikt och fetma bland gravida ökar
Övervikt och fetma fortsätter att öka bland kvinnor som skrivs in hos mödrahälsovården. 2016 hade 26 procent övervikt och 14,1 procent fetma.
I statistiken syns också stora regionala skillnader. I exempelvis Södermanlands och Gävleborgs län, hade nära hälften av alla kvinnor övervikt eller fetma vid inskrivningen medan i Stockholm låg andelen på en tredjedel.

– Det är en oroväckande trend och en av vårdens största utmaningar. Högt BMI hos kvinnan ökar riskerna för både moder och barn. Därför är det viktigt att våga tala om det här problemet, även om det är en känslig fråga, säger Olof Stephansson.

Vårdtider på BB har minskat över tid
Jämför man med för 30 år sedan har vårdtiderna på BB mer än halverats. För 2016 ligger medelvårdtiden på sjukhus på 1,8 dygn efter vaginal förlossning, samma som året dessförinnan. Medelvårdtiden efter kejsarsnitt var 2,9 dygn, jämfört med 3 dygn 2015.

– Det är viktigt att utvecklingen mot kortare vårdtider följs upp, både när det gäller kvinnors och barns hälsa och patienternas upplevelser, säger Olof Stephansson.

Här finns rapporten: Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016

Föddes fler barn 2016
År 2016 föddes det totalt 121 511 barn i Sverige, knappt 5 000 fler än året dessförinnan. Antal förlossningar per 1 000 kvinnor låg på 65,4 jämfört med 63,2 2015.

2016 var snittåldern för förstföderskor 28,6 år, samma som föregående år. Högst snittålder hade förstföderskor i Stockholms län, 30,2 år. Lägst snittålder hade förstföderskorna i Kalmar län, 27,2 år.

Andelen kvinnor som får ryggbedövning under förlossning ökade från 29,4 procent år 2006 till 35,1 procent 2016. När det gäller förstföderskor varierar andelen 2016 från 38 procent i Skåne till 65,3 procent i Östergötland.

Rökningen fortsätter att minska bland blivande mödrar. Vid inskrivning i mödravård 2016 var det 4,7 procent som rökte, jämfört med 5,1 procent 2015.

Andelen förlossningar som sattes igång, så kallad inducerad förlossning fortsatte att öka. 2016 sattes 16,5 procent av alla förlossningar igång, jämfört med 11,4 procent 2006.

Lämna en kommentar