Stipendium ur Vivian Wahlbergs Forskningsfond 2015

Stipendium ur Vivian Wahlbergs Forskningsfond har tilldelats
legitimerade barnmorskorna Helena Kilander, Inga-Maj Andersson och Amanda Cleeve. Alla tre är doktorander och forskar på frågor som rör abortvård – prevention & rådgivning, stöd & förståelse inom abortfrågan.

Årets stipendiater tillkännagavs av Vivian Wahlberg i samband med konferens Verksamhetsförlagd utbildning i Umeå den 7 maj 2015.

Leg. Barnmorskan Helena Kilander, doktorand vid Institutionen Medicin och Hälsa, avdelningen för Omvårdnad, Hälsouniversitetet i Linköping. Studier med syfte att bidra till förbättring av preventivmedelsrådgivningen för kvinnor i samband med abort.
Läs om forskningsprojektet i Jordemodern nr 5 maj 2015.

Leg. Barnmorskan Inga-Maj Andersson, doktorand vid Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Forskningsprojekt om inducerad medicinsk abort efter graviditetsvecka 13, personalens och kvinnans upplevelser.
Läs om forskningsprojektet i Jordemodern nr 9 september 2014.

Leg. Barnmorskan Amanda Cleeve, doktorand vid Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Forskningsprojekt om osäkra aborter och post-abortvård i Uganda. En första artikel är publicerad i The Lancet 2015.
Artikel om forskningsprojektet kommer i Jordemodern 2015.

 

Lämna en kommentar