”Socialstyrelsens felaktiga nappråd försvårar amning”

” FN-råd feltolkas. Svenska myndigheter avråder inte längre från tidig användning av napp. Vi befarar att ökande tidig nappanvändning leder till att mammor som vill amma inte lyckas. Vi kräver att råden omformuleras, skriver företrädare för Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Barnmorskeförbundet.” DN Debatt 20141014

Debatt artikel med anledning av Socialstyrelsens omarbetade amningsråd.

Läs ”Felaktiga nappråd försvårar amning” – Svenska Barnläkarföreningens & Svenska Barnmorskeförbundets inlägg på DN Debatt 2014-10-14.

Läs REPLIK från Socialstyrelsen ”FN:s råd om nappanvändning är allt för kategoriska” DN Debatt 2014-10-15.

Se också tidigare nyhet 2014-10-08 från Socialstyrelsen.
Länkar till debatten om amningsråd och nappanvändning finns även publicerat på Barnmorskeförbundets facebooksida.

Lämna en kommentar