Riksdagsmotioner om barnmorskeutbildning och kompetenscentrum för amning

Två motioner med direkt anknytning till barnmorskans profession, kompetens och verksamhetsområde lades fram av Anna Vikström (S) i samband med den allmänna motionstiden i Sveriges riksdag.

Sveriges riksdag
Allmänna motionstiden 2016

Direktutbildning till barnmorska
Motion 2016/17:1044
av Anna Vikström m.fl. (S)

Nationellt kompetenscentrum för amning
Motion 2016/17:2774
av Anna Vikström (S)

Sök i övriga motionerna från allmänna motionstiden 2016 på Riksdagens hemsida.

Lämna en kommentar