Ökad amning men regionala skillnader

Vid nio månaders ålder ammas allt fler barn, men de regionala skillnaderna fortsätter att vara stora. Även andelen spädbarnsföräldrar som röker skiftar mellan landets olika delar.

I en ny rapport publicerar Socialstyrelsen statistik över amning bland barn födda år 2013. Sedan mitten av 1990-talet har amningsfrekvensen i Sverige minskat något för varje år, men efter år 2010 har trenden planat ut. Nu ökar istället andelen barn som ammas helt eller delvis vid 9 respektive 12 månaders ålder.

Det handlar om en svag ökning. Samtidigt ser vi att de regionala skillnaderna är fortsatt stora. I Dalarna ammades till exempel 43 procent av barnen helt eller delvis vid nio månaders ålder, jämfört med 31 procent av barnen i Halland, säger utredaren Ellen Lundqvist.

Ökad amning men regionala skillnader, Socialstyrelsen, oktober 2015.

Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2013, Socialstyrelsen.

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

 

Lämna en kommentar