Nordiskt barnmorskemöte

De nordiska barnmorskeorganisationerna träffas varje år. Våren 2014 var Finland värdland. Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) styrelsemöte samlade representanter från Finland, Island, Norge, Danmark, Färöarna och Sverige. Från Svenska Barnmorskeförbundet deltog Ingela Wiklund och Eva Nordlund.

De övriga nordiska barnmorskeorganisationerna är alla fackföreningar. De har inte uppdelat så som i Sverige med separata professionella sammanslutningar/yrkesförbund. Från Sverige deltog därför Liss Munk, Vårdförbundet, som ”observatör” på mötet. Förutom årliga styrelsemöten arrangerar NJF regelbundet den gemensamma nordiska barnmorskekonferensen. Nästa NJF konferens är i Sverige den 12 till 14 maj 2016. Läs mer i minnesanteckningar från NJF-mötet i Helsingfors mars 2014.

Länkar till nordiska barnmorskeorganisationer hittar du under Förbundet Samarbeten.

Fakta och statistik om de nordiska länderna och om  befolkningen.