Nordiska amningsveckan 2014 – vecka 42

Socialstyrelsen har publicerat ett kit om amning inför den nordiska amningsveckan – vecka 42. Ta del av aktuell och uppdaterad information, statistik och ny forskningsstudie om amning på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen har anpassat WHO:s tio steg som främjar amning till svenska förhållanden samt publicerat en forskningsstudie som undersöker hur faktorer så som utbildning och härkomst påverkar i vilken omfattning och hur länge modern ammar.

Uppdaterad svensk version av WHO:s 10 steg som främjar amning.
Forskningsrapport med titeln ”Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen?”
Uppdaterad version av Amningsstatistiken – barn födda 2012.

Läs mer fakta och råd om amning i WHO:s 10 FACTS ON BREASTFEEDING

Lämna en kommentar