Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder – Indikatorer och underlag för bedömningar. Ny rapport från Socialstyrelsen 2015.

Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av metoden och resultat för samtliga indikatorer från utvärderingen av landstingens sjukdomsförebyggande arbete. Utgångspunkten för utvärderingen har varit rekommendationerna i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning.

Läs mer om Sjukdomsförebyggande metoder och projekt Goda Levnadsvanor.

Lämna en kommentar