Nationella planeringsstödet 2015 – tillgång och efterfrågan på personal

Landsting och regioner behöver rekrytera barnmorskor. Trots ökad tillgång på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor är hälso- och sjukvårdens efterfrågan på personal ännu större. Tillgången på barnmorskor är otillräcklig och obalansen förväntas tillta framöver, men den regionala variationen är stor.

I synnerhet är det sjuksköterskor och specialiserade läkare som behöver rekryteras, visar rapporten från Socialstyrelsen. Ökningen förklaras med att allt fler utbildas. En annan orsak till ökningen är inflödet av vårdpersonal till Sverige. Nu examineras varje år drygt 1100 läkare och cirka 5000 sjuksköterskor i Sverige. Fler och fler svenskar studerar också till läkar- och tandläkaryrken utomlands. Ända sedan 2003 har det varje år beviljats fler svenska läkarlegitimationer baserade på utländsk läkarutbildning än på svensk. 24 procent av de läkare som idag är sysselsatta inom hälso- och sjukvården är utbildade utomlands.

Trots att tillgången på personal har ökat bedömer Socialstyrelsen att efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor kommer att vara ännu större.

Nationella planeringsstödet 2015 – Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Socialstyrelsen.

Lämna en kommentar