Nationella gränsvärden för graviditetsdiabetes

Förhöjda blodsockervärden innebär en risk för komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. Idag är gränserna för behandling av graviditetsdiabetes olika både inom och mellan landsting. För att öka jämlikheten kommer nu Socialstyrelsen med rekommenderade gränsvärden.

De nya gränsvärdena innebär att Sverige ansluter sig till WHO:s rekommendation, vilket underlättar vid internationella jämförelser. Sverige kan därmed bidra till en gemensam kunskapsbas som ger bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser vid graviditetsdiabetes.

Läs mer om Nationella gränsvärden för graviditetsdiabetes på Socialstyrelsen hemsida.

Lämna en kommentar