Midwives4all

#midwives4all
På måndag den 23 februari kommer Svenska Utrikesdepartementets kommunikationsavdelning lansera en bloggportal – Midwives4all – med syfte att lyfta barnmorskans viktiga arbete för att rädda liv och förbättra livet för kvinnor, män och barn i hela världen. Portalen har karaktären av ”storytelling” och är tänkt att lyfta fram positiva exempel genom berättelser skrivna av barnmorskor inom olika områden. Syftet med portalen är att sprida kunskap om hur barnmorskans kvinnocentrerade arbete kan stödja kvinnor, minska mödra- och barnadödlighet och bidra till en positiv utveckling.
#midwives4all
Ingela Wiklund, Ordförande

Midwives4all

Lämna en kommentar