Midwives making a difference in the world

Barnmorskeförbundet till Toronto 2017:  31st ICM Triennial Congress.
#icmlive #midwivesmatter #midwives4all #moremidwives

Mia Ahlberg och Susanne Åhlund deltar och representerar Svenska Barnmorskeförbundet på ICM Council och därefter på ICM Congress i Toronto.
Från Sverige deltar också två av Barnmorskeförbundet inbjudna observatörer från förbundets samarbetsorganisationer. I år är det Lis Munk, barnmorska och förbundsombudsman från Vårdförbundet och Ingrid Frisk, barnmorska (RNRM) och sexualpolitiskt sakkunnig från Rfsu som deltar som observatörer på ICM i Toronto.

Sverige –  och norra Europa – representeras i ICM genom Ingela Wiklund som har varit styrelseledamot och kassör i ICM under den senaste mandatperioden.

På ICM Council väljs ny ordförande och styrelse för kommande verksamhetsperiod.

Svenska Barnmorskeförbundet Mia Ahlberg och Susanne Åhlund rapporterar från Toronto på Barnmorskeförbundets Facebooksida. Mer att läsa om ICM congress 2017 i Jordemodern nr 9 september 2017.

Läs ICM förbereder stort internationellt möte i Toronto – av Ingela Wiklund i Jordemodern Nr 5 Maj 2017.

Mer om ICM Council och ICM Congress i Toronto 2017 #icmlive
Girls Globe #ICMLive – 31st ICM Triennial Congress

2017-06-17 Ny ordförande och styrelse vald i International Confederation of Midwives. Norra Europas representant i ICM är nu Trude Thommesen från Norge.
Ingela Wiklund från Sverige och Svenska Barnmorskeförbundet ingår i ICM Executive Committee och är kassör.

ICM Board 2017 internationalmidwives.org

BILDER från ICM Congress i Toronto.

International Confederation of MIdwives

www.midwives2017.org

 

Lämna en kommentar