Medlemsservice och kontaktuppgifter

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

Facklig medlemsservice 
Om du behöver hjälp av facklig förtroendeman och stöd med fackliga frågor som arbetsmiljö, lön eller har frågor om ditt fackliga medlemskap tar du kontakt med vår fackliga medlemsservice på SRATs kansli via mejl till

Mer information och kontaktuppgifter till SRATs kansli och facklig medlemsservice hittar du här.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.
Du kan själv kontrollera dina uppgifter (arbetsplats och postadress) i medlemsregistret på Min sida på SRATs webbplats där du loggar in med Bank Id.
När du loggat in kan du ta del av sammanställd lönestatistik.

Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet.
En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

Mer information om förbundet och information om  ditt medlemskap/medlemsavgift hittar du här på hemsidan. Frågor och svar och medlemsansökan via webb hittar du här.

Studerandemedlem under din barnmorskeutbildning
Under din barnmorskeutbildning kan du vara studerandemedlem i den professionella sammanslutningen Svenska Barnmorskeförbundet.  Du betalar ingen avgift under din studietid. När du är klar med din barnmorskeutbildning är du välkommen som yrkesverksam medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT. Du får då ett fackligt medlemskap i SRAT, medlemsförmåner, arbetsrättslig hjälp och fackligt stöd och service från våra förtroendevalda och SRAT.
Frågor och mer information: kontakta vår .
Ta gärna kontakt med lokalföreningen/Barnmorskeföreningen/Barnmorskesällskapet där du bor för att få veta mer om möten och andra aktiviteter som lokalföreningen anordnar för barnmorskor och barnmorskestuderande.

Kontaktuppgifter till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse och lokalföreningar
Förbundsordförande och förbundsstyrelsens kontaktuppgifter hittar du här.
Lokalföreningarna hittar du här.

Jordemodern utgivning och annonsbokning 2021
Information om utgivningsdagar och annonsering i Jordemodern 2021 hittar du här.

Svenska Barnmorskeförbundets kansli kontakt
Kanslianställda arbetar hemifrån på grund av pandemin (2021).

Mejla till
Vi besvarar kanslimejlen så snart vi kan.