Mänskliga rättigheter i förlossningsvården

Tänk dig att du ska föda barn. Tänk dig att du har väntat och förberett dig för förlossningen i flera månader och de senaste veckorna har du längtat varje dag efter att det ska vara dagen då du ska föda. Så en morgon känner du att nu är det på gång. Ja, nu känns det verkligen som att det är på gång!

Att få vård är en mänsklig rättighet enligt FNs deklaration om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vården ska vara medicinskt säker, kostnadseffektiv och tillgänglig för alla. Det ska finnas tillgång till vård, utbildad personal och nödvändig utrustning, och ingen får diskrimineras eller uteslutas. Vården ska vara godtagbar, den ska följa etiska principer och vara av god kvalitet, evidensbaserad och kostnadseffektiv.
Sverige har internationellt sett en medicinskt säker mödra – & förlossningsvård med låg mödra- och barnadödlighet. Men hur ser det egentligen ut när det gäller de mänskliga rättigheter inom förlossningsvården? Barnmorskan Helena Lindgren menar att de mänskliga rättigheterna åsidosätts i Sverige idag 2014.

Läs Helena Lindgrens artikel ”Mänskliga rättigheter i förlossningsvården” där hon diskuterar och reder ut begreppen om vad som är en förlossningsvård med respekt för de mänskliga rättigheterna, barnmorskans kompetens och den blivande och nyblivna familjens bästa för handen.

I samband med Nordiskt Forum i juni 2014 i Malmö höll Helena Lindgren, barnmorska & docent vid Sahlgrenska Akademin Göteborg, ett tal om mänskliga rättigheter i förlossningsvården. En artikel publicerades också i Jordemodern nr 7-8 juli-augusti 2014.

Mera lästips

God vård i samband med barnafödande – Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram och referenser.

Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande?
Föreningen Födelsehusets projekt Rätt att föda om Mänskliga Rättigheter (MR). Födelsehusets  sammanställning och slutrapport 2014 ”Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande”.

Prevention and elimination of disrespect and abuse during childbirth
WHO  statement – Sexual and reproductive Health

”Every woman has the right to the highest attainable standard of health, including the right to dignified, respectful care during pregnancy and childbirth.”

Lämna en kommentar