Julbrev till alla medlemmar

Till alla barnmorskor i Sverige,
Kära kollegor vilket år!

Ingen kan påstå att det inte varit fokus på kvinnofrågan. Pengar strömmar in till kvinnovården, nästan varje vecka är det en artikel om vård under graviditet, förlossning och eftervård. Unga människors psykiska hälsa är i fokus och barnmorskors arbetssituation beskrivs ofta. För att inte tala om #metoo.

Barnmorskekåren har ett enormt stöd bland allmänheten vilket går att förstå och läsa om i rapporten Med rätt att föda. Det är Sveriges Kvinnolobby som drivit frågan om en stärkt förlossningsvård och granskat satsningarna på förlossningsvården i budgetpropositionen för 2018 – hur pengarna används ute i landstingen och om de går till det de är avsedda för.

Tydligt är att rätt barnmorskebemanning inom alla våra områden är ett kvarstående problem liksom tillgång till förlossningsplatser. Rapporten visar så tydligt i siffror att allt färre barnmorskor gör allt mer. Vi gör det fortfarande utmärkt och kvinnor får en kvalitativt bra vård men vi signalerar att arbetsmiljön inte är hållbar i längden och att det kan komma att drabba kvinnorna. Det är professionellt och ansvarsfullt.

Barnmorskeförbundet arbetar dagligen med dessa frågor och vi har stort gehör och förtroende för våra argument hos makthavare och tjänstemän. Vi beskriver inte bara problemen utan har även konkreta förslag på hur vi kan arbeta framåt för att förbättra situationen för vår profession.

Den 14 november 2017 beslutade förbundsstämman att vi ska ta ytterligare ett steg framåt för att utreda om vi ska starta ett eget fackförbund. Vi tror på den idén och vill få möjlighet att driva de fackliga frågorna mer konkret och sitta vid även dessa förhandlingsbord.

Naturligtvis är det en stor och omfattande förändring och helt avgörande för att det ska gå är att tillräckligt många barnmorskor i Sverige tror på samma idé. Frågorna från er är många och mycket förnuftiga. Förbundsstyrelsen har nu sammanställt de frågor vi hittills fått och svarat på dem. Nu har vi funderat och kommit fram till att ni kanske hellre läser julklappsboken under helgen och kommer därför att skicka ut en sammanställning av alla frågor & svar i januari 2018. Men vi börjar redan nu med en liten teaser och hoppas att ni läser och grunnar på detta under julen så att vi tillsammans kan diskutera vidare under nästa år.

God Jul och ett riktigt hejdundrande Gott Nytt År!

Styrelsen
genom Mia Ahlberg, ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

 

En profession – en organisation

Om Barnmorskeförbundet blir ett eget fackförbund – hur blir det då?

Det är förbundsstämman som fattar beslut om Barnmorskeförbundet även ska utgöra ett fackförbund. Inför det beslutet ska det vara tydligt klarlagt vid vilka förhandlingsbord Barnmorskeförbundet kommer att befinna sig i framtiden.

Förbundsstyrelsen är övertygad om att spetskompetensen hos barnmorskeprofessionen och den mindre gruppen att förhandla för kommer att vara intressant för arbetsgivaren.

Om Barnmorskeförbundet lyckas organisera Sveriges barnmorskor,
blir vi tillräckligt starka då?
Ett förbund med många medlemmar kommer att vara den attraktiva förhandlingsparten för arbetsgivaren. Därför är grunden till styrka att tillräckligt många medlemmar följer med in i det nya Barnmorskeförbundet.

Att vara en mindre och mycket väldefinierad grupp – barnmorskor – ser vi som en styrka och vår övertygelse är att vi barnmorskor kommer att nå fram bättre med våra krav och vår kunskap om vad som behöver göras.

Ett eget Barnmorskeförbund är att se barnmorskeprofessionens självständiga unika kompetens – och finna nya fackliga vägar i den tid vi nu lever i.

Kommer det att bli dyrare för mig att vara medlem i ett fackförbund för barnmorskor/Barnmorskeförbundet? Blir fackföreningsavgiften högre?
Nej.
Om du idag är ansluten till både ett fackförbund (Vårdförbundet) och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet blir den totala årsavgiften på samma nivå som du har nu, eventuellt något lägre.

Alla barnmorskor ska känna sig hemma i det nya Barnmorskeförbundet.
Barnmorskeförbundet ska organisera studerandemedlemmar och under studietiden betalas ingen avgift. Pensionärer har reducerad avgift.

Det finns även ett politiskt förslag om att det återigen ska bli möjligt att göra avdrag för den fackliga avgiften från och med sommaren 2018.

Mer information om utredningen och svar på fler frågor kommer som utskick till alla medlemmar i januari 2018. 

Registrera din mejladress i medlemsregistret Min sida för att få medlemsutskick och information under 2018.

Svenska Barnmorskeförbundet är en professionsorganisation för landets barnmorskor. Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter. Här kan du läsa Barnmorskeförbundets stadgar.

Anmälan är nu öppen till 2018 års konferens Reproduktiv Hälsa i Stockholm.
Reproduktiv Hälsa 2018 i Stockholm information och anmälan

 

Lämna en kommentar